Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Dịch Vụ Xin Cấp Phép Xây Dựng Nhà Ở Tại TP.HCMHỖ TRỢ CẤP PHÉP XÂY DỰNG


Trước khi xây dựng nhà hay sửa chữa xây dựng mới cần phải giấy phép xây dựng và đây cũng là thủ tục quan trọng để làm hoàn công và xin cấp sổ Hồng mới sau này.
Vậy thủ tục xin cấp phép xây dựng như thế nào?
Để được cấp phépxây dựng nhà mới hay sửa chửa xây dựng mới thì cần phải có:
*    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
*    Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc là giấy chứng nhận sở hữu nhà,
*    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời
*    Giấy do cơ quan có thẩm quyền cấp ( bằng khoán trích lục, bản đồ phân thửa, đăng tịch, sang tên tại văn phòng công chứng, thuế nhà trước bạ)
*    Giấy chuyển nhượng lại đất đai, mua bán nhà kèm theo quyền sử dụng nhà ở đất ở được UBND phường/xã, quận/huyện xác nhận.

Trên lý thuyết thủ tục xin phép xây dựng nhà ở rất phức tạp.Tuy nhiên, việc đó sẽ vô cùng đơn giản vì B.i.G house chính là giải pháp của bạn.
Thông thường thời gian xin phép xây dựng là 30 ngày nhưng đến B.i.G house thời gian sẽ được rút ngắn lại tùy theo hồ sơ của bạn và một điều hiển nhiên là chi phí rất ưu đãi.

Liên hệ:
Công ty cổ phần Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng B.i.G house

Đ/C: 71/11 Lê Quang Định, q.Bình Thạnh

Email: nguyen.bighouse@gmail.com

 C.Nguyên – 0988781000 Hãy gọi ngay cho chúng tôi khi bạn cần tư vấn giúp đỡ. Công ty sẽ tư vấn miễn phí tận tình hồ sơ nhà đất của cá nhân và tổ chức công ty quý khách hàng !

  


Đối với công trình đã được cấp giấy phép xây dựng theo các quyết định số 217/2004, quyết định số 04/2006 và quyết định 68/2010 nói trên: Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng phải tổ chức nghiệm thu và lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng (theo mẫu). Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng hoặc biên bản nghiệm thu theo hiện trạng công trình là cơ sở để chủ đầu tư lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ðộc lập - Tự do - Hạnh Phúc
********

ĐƠN XIN PHÉP XÂY DỰNG - SỬA CHỮA NHÀ

KÍNH GỬI: - ỦY BAN NHÂN DÂN ............................................................
- PHÒNG QUẢN LÝ  .............................................................................
- ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG....................... Q...................................
Tôi tên là:........................................Sinh năm ........................
CMND số:........................................Cấp ngày.................. Tại.............
Thường trú tại nhà số:...............đường.....................Tổ.... Phường...............Quận.....................
Xin phép xây dựng / sửa chữa căn nhà số ............Ðừơng...................................... Phừơng ..................Quận ................................
Thuộc quyền sở hữu của ....................................................................................
Giấy phép công nhận quyền sở hữu nhà số: .........................................................
............................................................. ...................................ngày ...............
Của..................................................................................................................
Giấy giao đất số : ........................... ngày ..........................................................
Của Sở Ðịa Chính Thành Phố cấp.
Đ ẶC ÐIỂM CĂN NHÀ XIN SỬA CHỮA - XÂY DỰNG MỚI
1.Nhà:
- Loại nhà: (Biệt thự, phố, chung cư) ...................................................................
- Cấp nhà: ................................................................., 
gồm …………………………………………………………………………………………..
- Cấu trúc : Móng . ...................,vách ..............,Cột...................,Mái..................
- Diện tích khuôn viên: ............m2
(Ngang : ............m , Dài: ............m)
- Diện tích xây dựng : ............m2
(Ngang : ............m , Dài: ............m)
2.Ðất:
-Diện tích đất đựơc cấp:......................................................................................

NỘI DUNG XIN SỬA CHỮA - XÂY DỰNG MỚI
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Cải tạo/sửa chữa ……..................
Kính gửi: ..............................................................
1. Tên chủ đầu tư: ........................................................................................
- Người đại diện: .............................................Chức vụ: .................................
- Địa chỉ liên hệ: ..............................................................................................
 Số nhà: ................. Đường ....................Phường (xã) ......................................
 Tỉnh, thành phố: .............................................................................................
 Số điện thoại: .................................................................................................
2. Hiện trạng công trình: ......................................................................
- Lô đất số:..........................................Diện tích ............m2.
- Tại: ........................................... . ................................................
- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) .....................................
- Tỉnh, thành phố: ..........................................................................................
- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................
- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.
- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
3. Nội dung đề nghị cấp phép: ..........................................................................
- Loại công trình: .................................................Cấp công trình: .......................
- Diện tích xây dựng tầng 1: .........m2.
- Tổng diện tích sàn:……….. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).
- Chiều cao công trình: .....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).
- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)
4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ....................................................
- Chứng chỉ hành nghề số: ...............do ………….. Cấp ngày: .....................
- Địa chỉ: .................................................................................................
- Điện thoại: …………………..........................
- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .............................cấp ngày .....................
5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ...................... tháng.
6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:
1 -                                                                        ......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)1 nhận xét:

 1. Liên hệ:
  Công ty cổ phần Tư Vấn Kiến Trúc Xây Dựng B.i.G house

  Đ/C: 71/11 Lê Quang Định, q.Bình Thạnh

  Web: http://hoancongxaydung.blogspot.com

  Email: nguyen.bighouse@gmail.com

  C.Nguyên – 0988781000  Hãy gọi ngay cho chúng tôi khi bạn cần tư vấn giúp đỡ. Công ty sẽ tư vấn miễn phí tận tình hồ sơ nhà đất của cá nhân và tổ chức công ty quý khách hàng !

  Trả lờiXóa